Świadczenia 2019

Informuję, iż świadczenia:

Zadanie nr 1 – udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu (tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii
w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym

Zadanie nr 2 – udzielanie świadczeń z zakresu terapii
dla osób uzależnionych, w tym wczesnej diagnostyki i krótkiej interwencji dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie

Zadanie nr 3 – udzielanie świadczeń terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej
lub zagrożonej uzależnieniem

Zadanie nr 4 – udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych

Zadanie nr 5 – udzielanie świadczeń z zakresu pomocy psychospołecznej i edukacyjnej dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży

w naszej Poradni są finansowane przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego na podstawie Umowy
nr BSS.8141.11.2019 z dnia 21.02.2019 i tym samym dostęp do nich jest dla pacjentów poradni bezpłatny.

lut 28, 2019 | Posted byb in Aktualności | 0 comments
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia