Świadczenia

Informuję, iż świadczenia:

Zadanie nr 1 – udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu (tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym

Zadanie nr 2 – udzielanie świadczeń z zakresu terapii
dla osób uzależnionych, w tym wczesnej diagnostyki i krótkiej interwencji dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie

Zadanie nr 3 – udzielanie świadczeń terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem

Zadanie nr 4 – udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych

Zadanie nr 5 – udzielanie świadczeń z zakresu pomocy psychospołecznej i edukacyjnej dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży

W naszej Poradni są finansowane przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego na podstawie Umowy nr BKZ.2151. 21.2017 z dnia 24.02.2017 i tym samym dostęp do nich jest dla pacjentów poradni bezpłatny.

Poradnia jest zarejestrowanym Podmiotem Leczniczym, który udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień i współuzależnienia.

Oferta Poradni zawiera psychoterapię w formie grupowej i indywidualnej, przeznaczoną dla młodzieży i osób dorosłych z różnorakimi problemami, trudnościami adaptacyjnymi oraz zażywających substancji psychoaktywnych.
Kadra zatrudnionych psychologów i psychoterapeutów zajmująca się pomaganiem posiada odpowiednią praktykę i wysokie kwalifikacja zawodowe.

W Poradni leczone są osoby uzależnione od alkoholu, hazardu i substancji psychoaktywnych oraz ich rodziny i bliscy, potrzebujący pomocy i wsparcia.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia