Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Miło nam poinformować, że nasza Poradnia uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 nadany przez DET NORSKE VERITAS CERTYFIKATION B.V. THE NETHERLANDS.

Nadrzędnym celem Poradni jest świadczenie usług medycznych na wysokim, specjalistycznym poziomie, oraz zapewnienie pacjentom i ich rodzinom, a także personelowi przyjazne i bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Poradnia opracowała system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.

Kierownictwo Poradni dla zapewnienia realizacji przyjętych celów jakościowych zobowiązuje się do :

  • prowadzenia      działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi      realizowanych usług,
  • stałego i      systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej      pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
  • szacunku do      pacjentów i ich rodzin, jako stałego elementu naszych działań,
  • doskonalenia      działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków bytowych      pacjenta,
  • uświadamiania i      angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych      usług,
  • ciągłego      doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Kierownictwo.

Kierownictwo zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki.

kw. 18, 2013 | Posted byb in Aktualności | Możliwość komentowania Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 została wyłączona
--------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2013 Fundacja Fenix - Powstań do życia